דף הבית » טופ 100 » חילוץ שם פרטי ושם משפחה של Excel

חילוץ שם פרטי ושם משפחה של Excel

2023-04-30 21:16:00+02:00

מבוא לחילוץ שם פרטי ושם משפחה של Excel

Excel הוא כלי רב עוצמה לניתוח ומניפולציה של נתונים. ניתן להשתמש בו כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel. ניתן לעשות זאת באמצעות נוסחאות ופונקציות. במאמר זה, נדון כיצד לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel.

חילוץ שם פרטי ושם משפחה באקסל

ישנן מספר דרכים לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel. השיטה הנפוצה ביותר היא להשתמש בפונקציות LEFT ו- RIGHT. הפונקציה LEFT מחלצת את התווים השמאלי ביותר ממחרוזת, בעוד שהפונקציה RIGHT מחלצת את התווים הימניים ביותר ממחרוזת. לדוגמה, אם יש לך תא עם הערך "John Smith", אתה יכול להשתמש בפונקציה LEFT כדי לחלץ את השם הפרטי (John) ובפונקציה RIGHT כדי לחלץ את שם המשפחה (Smith). לשם כך, תשתמש בנוסחה הבאה: =LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1) =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",A1))כאשר A1 הוא התא המכיל השם. אתה יכול גם להשתמש בפונקציה MID כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. הפונקציה MID מחלצת מספר מוגדר של תווים ממחרוזת. כדי להשתמש בפונקציה MID כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תשתמש בנוסחה הבאה: =MID(A1,1,FIND(" ",A1)-1) =MID(A1,FIND(" ",A1) +1,LEN(A1)) כאשר A1 הוא התא המכיל את השם. אתה יכול גם להשתמש בתכונה טקסט לעמודות ב-Excel כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. כדי לעשות זאת, בחר את התא המכיל את השם, ולאחר מכן עבור ללשונית נתונים ולחץ על כפתור טקסט לעמודות. באשף המרת טקסט לעמודות, בחר באפשרות מופרד ולחץ על הבא. במקטע תוחמים, בחר באפשרות רווח ולחץ על סיום. פעולה זו תפצל את השם לשתי עמודות, האחת מכילה את השם הפרטי והשנייה מכילה את שם המשפחה.

שימוש ב-VBA כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה

אתה יכול גם להשתמש ב-VBA (Visual Basic for Applications) כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. כדי לעשות זאת, תצטרך ליצור מאקרו המשתמש בפונקציה Split. הפונקציה Split מפצלת מחרוזת למערך של מחרוזות משנה המבוססות על מפריד. כדי להשתמש בפונקציה Split כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תשתמש בקוד הבא: Sub ExtractName() Dim Name As String Dim Names() As String Name = Range("A1"). Value Names = Split(Name , " ") Range("B1").Value = Names(0) Range("C1").Value = Names(1) End Subכאשר A1 הוא התא המכיל את השם ו-B1 ו-C1 הם התאים שבהם השם הפרטי ושם המשפחה יישמר.

שימוש ב-Flash Fill כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה

אתה יכול גם להשתמש ב-Flash Fill כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. מילוי פלאש הוא תכונה באקסל שיכולה למלא נתונים באופן אוטומטי על סמך דפוסים בעמודות סמוכות. כדי להשתמש ב-Flash Fill כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תצטרך להזין את השם הפרטי ושם המשפחה בשתי עמודות סמוכות. לאחר מכן, בחר את התא המכיל את השם ועבור ללשונית נתונים ולחץ על כפתור מילוי הבזק. זה ימלא אוטומטית את השם הפרטי ושם המשפחה בעמודות הסמוכות.

שימוש ב-Power Query כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה

אתה יכול גם להשתמש ב- Power Query כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. Power Query היא תכונה ב-Excel שניתן להשתמש בה כדי לשנות ולנקות נתונים. כדי להשתמש ב-Power Query כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תצטרך לבחור את התא המכיל את השם וללכת ללשונית נתונים וללחוץ על הלחצן מתוך טבלה/טווח. פעולה זו תפתח את Power Query Editor. ב-Power Query Editor, בחר את התא המכיל את השם ועבור ללשונית Transform ולחץ על כפתור Split Column. בתיבת הדו-שיח Split Column, בחר באפשרות לפי מפריד ולחץ על אישור. פעולה זו תפצל את השם לשתי עמודות, האחת מכילה את השם הפרטי והשנייה מכילה את שם המשפחה.

שימוש ב-Power Automate כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה

אתה יכול גם להשתמש ב- Power Automate כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה מתא בודד. Power Automate הוא תכונה ב-Excel שניתן להשתמש בה כדי להפוך משימות לאוטומטיות. כדי להשתמש ב- Power Automate כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תצטרך ליצור זרימה שמשתמשת בפונקציית Split. הפונקציה Split מפצלת מחרוזת למערך של מחרוזות משנה המבוססות על מפריד. כדי להשתמש בפונקציה Split כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תשתמש בקוד הבא: Split(triggerBody()?['Name'], " ")היכן שם הוא שם העמודה המכילה את השם.

תשובות ושאלות

ש: מהי הדרך הטובה ביותר לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד באקסל? ת: הדרך הטובה ביותר לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel היא להשתמש בפונקציות LEFT ו- RIGHT, הפונקציה MID, תכונת הטקסט לעמודות, VBA, Flash Fill, Power Query או Power Automate. ש: כיצד אוכל להשתמש בפונקציות LEFT ו- RIGHT כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel? ת: כדי להשתמש בפונקציות LEFT ו- RIGHT כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel, תשתמש בנוסחה הבאה: =LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1) =RIGHT(A1, LEN(A1)-FIND(" ",A1)) כאשר A1 הוא התא המכיל את השם. ש: כיצד אוכל להשתמש בפונקציית MID כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel? ת: כדי להשתמש בפונקציה MID כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, תשתמש בנוסחה הבאה: =MID(A1,1,FIND(" ",A1)-1) =MID(A1, FIND(" ",A1)+1,LEN(A1)) כאשר A1 הוא התא המכיל את השם. ש: כיצד אוכל להשתמש בתכונה טקסט לעמודות כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel? ת: כדי להשתמש בתכונה טקסט לעמודות כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, בחר את התא המכיל את השם ולאחר מכן עבור ללשונית נתונים ולחץ על כפתור טקסט לעמודות. באשף המרת טקסט לעמודות, בחר באפשרות מופרד ולחץ על הבא. במקטע תוחמים, בחר באפשרות רווח ולחץ על סיום. פעולה זו תפצל את השם לשתי עמודות, האחת מכילה את השם הפרטי והשנייה מכילה את שם המשפחה. ש: כיצד אוכל להשתמש ב-VBA כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד באקסל? ת: כדי להשתמש ב-VBA כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, יהיה עליך ליצור מאקרו המשתמש בפונקציה Split. הפונקציה Split מפצלת מחרוזת למערך של מחרוזות משנה המבוססות על מפריד. כדי להשתמש בפונקציה Split כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תשתמש בקוד הבא: Sub ExtractName() Dim Name As String Dim Names() As String Name = Range("A1"). Value Names = Split(Name , " ") Range("B1").Value = Names(0) Range("C1").Value = Names(1) End Subכאשר A1 הוא התא המכיל את השם ו-B1 ו-C1 הם התאים שבהם השם הפרטי ושם המשפחה יישמר. ש: כיצד אוכל להשתמש ב-Flash Fill כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel? ת: כדי להשתמש ב-Flash Fill כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, יהיה עליך להזין את השם הפרטי ושם המשפחה בשתי עמודות סמוכות. לאחר מכן, בחר את התא המכיל את השם ועבור ללשונית נתונים ולחץ על כפתור מילוי הבזק. זה ימלא אוטומטית את השם הפרטי ושם המשפחה בעמודות הסמוכות. ש: כיצד אוכל להשתמש ב-Power Query כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel? ת: כדי להשתמש ב-Power Query כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, יהיה עליך לבחור את התא המכיל את השם וללכת ללשונית נתונים וללחוץ על הלחצן מתוך טבלה/טווח. פעולה זו תפתח את Power Query Editor. ב-Power Query Editor, בחר את התא המכיל את השם ועבור ללשונית Transform ולחץ על כפתור Split Column. בתיבת הדו-שיח Split Column, בחר באפשרות לפי מפריד ולחץ על אישור. פעולה זו תפצל את השם לשתי עמודות, האחת מכילה את השם הפרטי והשנייה מכילה את שם המשפחה. ש: כיצד אוכל להשתמש ב-Power Automate כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel? ת: כדי להשתמש ב-Power Automate כדי לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב-Excel, יהיה עליך ליצור זרימה המשתמשת בפונקציית Split. הפונקציה Split מפצלת מחרוזת למערך של מחרוזות משנה המבוססות על מפריד. כדי להשתמש בפונקציה Split כדי לחלץ את השם הפרטי ושם המשפחה, תשתמש בקוד הבא: Split(triggerBody()?['Name'], " ")היכן שם הוא שם העמודה המכילה את השם.

סיכום

לסיכום, ישנן מספר דרכים לחלץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד באקסל. השיטות הנפוצות ביותר הן שימוש בפונקציות LEFT ו- RIGHT, פונקציית MID, תכונת Text to Columns, VBA, Flash Fill, Power Query או Power Automate. לכל אחת מהשיטות הללו יתרונות וחסרונות משלה, ולכן חשוב לבחור בשיטה המתאימה ביותר לצרכים שלכם. אתה יכול גם לצפות בסרטון YouTube זה למידע נוסף על חילוץ שם פרטי ושם משפחה מתא בודד ב- Excel.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן